Guia de continguts de la intervenció educativa en cànnabis

guia-educacio-cannabis-prevencio

guia-educacio-cannabis-prevencioLa present guia és una proposta educativa estructurada per treballar amb menors que han estat denunciats per una infracció administrativa relacionada amb el consum o la tinença de cànnabis a la via pública.

S’adreça a professionals amb formació i experiència en l’àmbit de la prevenció i l’abordatge de les drogodependències amb joves, i el seu propòsit és aportar a aquests professionals una eina per dissenyar intervencions educatives, basada en models teòrics de referència i en l’experiència pràctica de treball amb aquests menors.
Pretén facilitar el desenvolupament d’intervencions educatives coherents, estructurades i de qualitat, i contribuir a generar confiança en els professionals que duen a terme les intervencions.
Alhora, vol ser un document complementari a la Guia de recomanacions per a la implementació del protocol de prevenció sobre drogues ASA (alternativa a la sanció administrativa) (2012), de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
En aquest sentit, amplia el capítol referent als continguts de la intervenció educativa i s’ha elaborat tenint en compte les recomanacions que va consensuar l’equip de professionals que va participar en la seva elaboració.
La guia ofereix unes pautes metodològiques per dissenyar una intervenció educativa mínima adaptada a les característiques i circumstàncies individuals de cada menor, organitzada en: una sessió d’acollida, tres sessions de treball amb el menor, dues sessions de treball amb la família i una sessió de tancament del procés.
Per a cada sessió proposa uns continguts i unes eines metodològiques per dissenyar una intervenció adaptada al perfil de cada menor.

La guia, que es va presentar en el marc de la Jornada de la Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependències, el passat 23 de gener, ha estat elaborada per un grup de professionals de la Diputació de Barcelona i d’ajuntaments i ens locals de la demarcació, amb el suport de PDS – Promoció i Desenvolupament Social.

 

Deja un comentario