Guia bàsica sobre les convencions de drogues de la ONU

transnational institute drugs

Durant més de deu anys, el programa Drogues i Democràcia del TNI ha estudiat les convencions de control de drogues i l’arquitectura institucional del règim de control de drogues de l’ONU.

transnational institute drugs

El Transnational Institute (TNI) és un institut internacional de recerca i incidència política que treballa per un món més democràtic, equitatiu i sostenible. Durant més de 40 anys, el TNI ha actuat com un punt d’interconnexió entre moviments socials, acadèmics i acadèmiques compromesos i responsables de polítiques.

Ara que s’aproxima la UNGASS de 2016, aquesta guia bàsica és una eina per comprendre millor el paper d’aquests convenis, l’abast i els límits de la seva flexibilitat, els mandats que ells s’estableixen per a la CND, la JIFE i l’OMS, així com les diverses opcions que existeixen per a la reforma dels tractats.

 1. ¿Qué son las convenciones de drogas de la ONU y qué propósito tienen?
  1. Cuadro: Contexto histórico en el que surgieron las convenciones
  2. Cuadro: Tratados existentes antes de la Convención Única de 1961
 2. ¿Cuáles fueron los objetivos de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes?
 3. ¿Cuál es el estatus de la hoja de coca, la adormidera para opio y el cannabis en la Convención de 1961?
 4. ¿Cuáles fueron los objetivos del Convenio sobre Sustancia Sicotrópicas de 1971? ¿Qué acuerdos importantes se lograron con este nuevo tratado?
  1. Cuadro: La OMS y la clasificación del dronabinol/THC
 5. ¿Cuáles fueron los objetivos de la Convención de 1988? ¿Por qué fue necesario un nuevo tratado?
  1. Gráfico: El control de drogas de la ONU. Las décadas de los tratados
 6. ¿Penalizan los tratados el uso de drogas y la posesión para el uso personal? 
 7. ¿Son ‘ilegales’ las sustancias clasificadas en las listas de los tratados?
 8. ¿Son las convenciones de drogas coherentes con otros tratados de la ONU, como los relativos a los derechos humanos?
 9. ¿Cuáles son las entidades de la ONU vinculadas a las convenciones de drogas?
  1. Comisión de Estupefacientes (CND)
   1. ¿Cuáles son los principales cuestionamientos que se le hacen a la CND?
  2. Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes JIFE
   1. ¿Cuáles son los principales cuestionamientos que se le hacen a la JIFE?
  3. Organización Mundial de la Salud (OMS)
 10. ¿Son las convenciones un obstáculo para avanzar en las políticas de drogas?
 11. A pesar de la rigidez de las convenciones, ¿han podido algunos países introducir reformas que consideraban necesarias para resolver sus problemas nacionales relacionados con las drogas?
 12. ¿Es realista esperar una reforma de las convenciones?
 13. ¿Qué opciones hay para una reforma de las convenciones?
  1.    Gráfico: Control de drogas de la ONU: las décadas de la UNGASS
 14. ¿Qué posibilidades de enmienda de las convenciones ofrece la próxima sesión especial sobre drogas de la Asamblea General de la ONU, la UNGASS 2016?

Deja un comentario