Evidència sobre la prevenció de les addiccions

EMCDDA_logo.svg

La present revisió, elaborada per l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies, analitza la evidència existent sobre l’efectivitat de les activitats de prevenció que es duen a terme en distints àmbits.

emcdda

El document constitueix una actualització de la versió anterior del “Prevention of substance abuse” editat al 2008 pel mateix Observatori.

L’objectiu d’aquest informe pericial és avaluar l’efectivitat de les intervencions existents per prevenir la dependència per mitjà d’estudis d’alta qualitat (revisions i meta-anàlisi). Pel present informe pericial, l’eficàcia es defineix com a retardar o reduir el consum de tabac, alcohol, cànnabis i altres substàncies psicoactives il·lícites a través d’enfocaments universals o selectius.

A més, l’eficàcia dels enfocaments de la prevenció de joc problemàtic també s’avalua. A causa del baix nombre d’estudis d’intervenció que s’han realitzat fins al moment, l’estat actual de la prevenció de l’abús de medicaments receptats i l’addicció a Internet és explorat, però no es treuen conclusions.

Tant les intervencions de la prevenció del comportament i ambientals són avaluats. Es fa un intent per treure conclusions sobre l’eficàcia de mesures en diversos àmbits, així com les conclusions relatives a les substàncies específiques i els jocs d’atzar. Totes les conclusions s’assignen qualificacions de fortalesa d’evidència.

Aquí us deixem el document sencer (en anglès).

Bühler, A., Thrul, J., Prevention of addictive behaviours. Updated and expanded edition of Prevention of substance abuse. Serie: Insights n. 18, Lisboa, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2015, 102 p.

Font: drogomedia

Deja un comentario