Es publiquen els resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2020

A partir de la realització d’entrevistes domiciliàries, l’ESCA recull informació de la població resident a Catalunya sobre l’estat de salut, els comportaments relacionats amb la salut i l’ús dels serveis sanitaris.

 

resultats_esca_2020_400px.png_1396544698

Els resultats de l’enquesta serveixen per identificar els principals problemes de salut de la població, conèixer l’exposició de la ciutadania a factors de risc relacionats amb la salut i establir indicadors que permetin dissenyar intervencions sanitàries encaminades a promoure la salut de la població en un context de reducció de les desigualtats socials.

Consum d’alcohol a l’alça i el tabac estabilitza la seva baixada. 

La prevalença del consum de risc d’alcohol en la població de 15 anys i més és del 5,7% (7,8% els homes i 3,7% les dones) i és superior en les persones de 15 a 44 anys (7,1%). Aquestes xifres es comparen amb el risc del 3,7% en aquesta població obtingut el 2019 (5,9% els homes i 1,6% les dones) i amb el del 5,5% en les persones de 15 a 44 anys, demostrant una tendència a l’augment en el 2020, especialment en les dones.

Segons es desprèn de l’enquesta 2020, la prevalença del consum de tabac (diari i ocasional) en la població de 15 anys i més és del 24,6% (27,8% els homes i 21,3% les dones). En comparació a l’any anterior, el percentatge global s’ha reduït lleugerament (23,9% en el 2019), però a causa de la disminució del consum en homes (29,2% en el 2019), ja que la prevalença de les dones augmenta (18,8% en el 2019). El percentatge del consum de tabac mostra una tendència a disminuir en el període 1994-2017 i, a partir d’aquí, s’estabilitza.

Pel que fa al percentatge de població exposada al fum ambiental del tabac a la llar, la dada del 2020 és de 7,7% (5,6% dels homes no fumadors i 9,6% de les dones no fumadores). Es continua mostrant una tendència a disminuir des del 2006, però cal destacar, però, aquesta disminució només es produeix en els homes mentre que en les dones es manté estable des del 2018.

Més informació:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.