Es presenta l’Oficina Tècnica de Drogodependències d’Igualada: Un recurs necessari i de continuitat

L’Oficina neix fruit de la necessitat d’impulsar aquells objectius inclosos en el Pla d’Actuació Local davant les Drogodependències d’Igualada aprovat el passat 2009.
La regidoria de salut, impulsora de l’Oficina, manifesta d’aquesta manera la voluntat per part de l’Ajuntament de disposar d’un recurs permanent que vetlli pel bon desenvolupament del Pla i per la realització de les accions destinades a reduir el número de consumidors/es i també a reduir els riscos associats al consum.
L’Oficina Tècnica neix amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat molt ben rebuda per l’Organ Tècnic de les Drogodendències de la Generalitat i per tècnics i especialistes del municipi i d’arreu de Catalunya. L’OTDI serà conduïda i gestionada per IMIS, Agència del Medi i Salut, entitat recent adherida a la Xarxa Perifèrics. 
Cobreix una necessitat detectada
És un recurs que cobreix un buit molt important que es va detectar durant l’elaboració del Pla de Drogodependències” segons Xavi Vaquero, coordinador de l’Oficina. Segons Vaquero no existia cap recurs que oferís la possibilitat d’una primera assessoria per resoldre dubtes dels professionals i també de la ciutadania en relació al tema: “A partir d’aquí ja es podria valorar el consum i si calia una derivació posterior a d’altres recursos més especialitzats com el CASD o el CSMIJ o bé amb el treball des de l’OTDI ja n’hi havia prou”.
El treball amb xarxa és un element clau. “L’OTDI només pot funcionar si s’entén com un element més integrat i coordinat amb la resta dels recursos que actualment ja treballen, i molt bé, al municipi, com l’atenció primària mèdica i social, el CASD, el CSMIJ, l’Hospital, el programa salut i escola, el professorat dels centres educatius, etcètera” afirma Vaquero.
A més d’aquest treball en xarxa els objectius plantejats per l’OTDI passen per vetllar pel compliment dels objectius inclosos en el Pla d’Actuació Local davant les Drogodependències, coordinar l’Observatori Municipal sobre Drogodependències (OMD), l’atenció a la comunitat (professionals i famílies) i l’elaboració de projectes vinculades a l’àmbit del consum de drogues.
Projectes immediats
Des de l’aprovació el setembre de 2009 d’aquest Pla de Drogodependències s’han dut a terme algún dels objectius que contempla, com la creació de l’Observatori Municipal de Drogues (OMD) consituit per varis experts en l’àmbit o l’elaboració del Protocol de Detecció i Actuació davant el consum de drogues en l’àmbit educatiu.
Ara, però, l’OTDI està treballant intensament en la implantació del “Protocol de detecció i actuació davant el consum de drogues en l’àmbit educatiu” als IES d’Igualada i s’ha marcat objectius de treball per a l’any vinent com la implantació del programa Nits de Qualitat a locals d’oci nocturn o la proposta de sancions alternatives a la sanció administrativa en cas de consum en menors d’edat.
Objectius de l’OTDI
Les accions que es preveu dur a terme des de l’OTDI s’emmarquen en sis objectius generals:  
  1. Vetllar pel compliment dels objectius inclosos en el Pla d’Actuació Local davant les drogodependències.
  2. Fomentar el treball amb xarxa amb altres recursos que desenvolupen accions en el camp de les drogodependències.
  3. Coordinar l’Observatori Municipal sobre Drogues.
  4. Realitzar les tasques de gestió interna de l’Oficina Tècnica que garanteixin el seu bon funcionament i continuïtat.
  5. Atenció a la comunitat: professionals, famílies i usuaris (amb cita prèvia), en la que es valoraran possibles derivacions a altres recursos més específics.
  6. Elaborar projectes, estudis i campanyes vinculades a l’àmbit del consum de drogues.
  
Més info a :
drogodependencies@imis.cat
Telf. 938048738

Deja un comentario