El tabac provoca el 8,7% de les morts a nivell mundial, seguit per l’alcohol (3,6%) i les drogues il.legals (0,4%)

Segons aquest recent informe de la OMS, els principals factors de risc de mortalitat en el món són, per aquest ordre, la hipertensió arterial (responsable del 13% de les morts a escala mundial), el consum de tabac (9%), la hiperglucèmia (6%), la falta d’activitat física (6%) i el sobrepes (5%).

Global Health Risks evidencia que quatre són els factors de risc que més afectan a l’esperança de vida ajustada per discapacidad: 1.- Les pràctiques sexuals de risc; 2.- el consum d’alcohol, 3.- la falta d’aigua potable; 4.- i el baix pes. L’informe es basa fonamentalment en dades d’estudis científics de la OMS i estimen per l’any 2004 – les dades més recents disponibles-, els efectes per a la salut de 24 factors – medioambientals, comportamentals i fisiològics- en funció de la regió, l’edat, el sexe i el nivell d’ingressos dels països. L’estudi analitza en un capítol específic l’efecte del consum de drogues sobre la salut.

En quant al tabac, destaca que el seu consum és responsable del 71% dels càncers de pulmó o que el 70% de les morts associades al consumo de tabac succeixen en països en desenvolupament, mentres que el seu consum es redueix progressivament en els països rics. El consumo d’alcohol, per la seva part, té presència en el 20% de les morts per accident de tràfic, el 30% de les morts provocades per epilèpsia, homicidi o càncer d’esòfag o fetge, i el 50% de les morts per cirrosis hepàtica. En quant a les drogues il.legals, tot i les dificultats per estimar objectivament la seva incidència, l’estudi calcula en 245.000 les morts atribuibles al seu consum. Sintetitzant, el consum de tabaco provoca el 8,7% de les morts a nivell mundial, l’alcohol, el 3,6% i les drogues il.legals, un 0,4%.

Deja un comentario