El nou Pla de Salut 2021-2025 de Catalunya, més enllà de la malaltia

El Pla de salut de Catalunya 2021-2025 aprovat pel Govern el desembre de 2021, és l’instrument i marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut dins l’àmbit de la Generalitat. El seu objectiu és millorar la salut i la qualitat de vida de la població. El pla pretén actuar com la brúixola del sistema de salut establint els objectius necessaris per a la seva millora.

Els indicadors generals de salut de la població catalana se situen entre els més ben posicionats dels països del nostre entorn. No obstant, la irrupció de la pandèmia de la COVID-19 ha impactat de manera profunda en la societat i en la salut. La crisi que ha generat ha fet palesa la necessitat de canvis i transformacions profundes del sistema sanitari.

En aquest context, l’elaboració del Pla de salut 2021-2025 de Catalunya ve marcada per tres elements: l’informe Retrospectiva de trenta anys de planificació sanitària a Catalunya: El motor de transformació del sistema de Salut de l’OMS, el Pla de Govern de la Generalitat i la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19. És per aquests motius, que el pla recupera la seva visió més estratègica i es compromet amb el marc estratègic dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU, objectius alineats amb el Pla nacional per a l’Agenda 2030 i Programa Horitzó Europa 2021-2027.

El repte del nou pla és avançar en la transformació del sistema sanitari adoptant una visió més àmplia de la salut, que va més enllà de l’absència de malaltia i que és el resultat de la relació entre les persones, l’entorn físic i social. Incorpora noves formes de treball per aconseguir una atenció més integrada i resolutiva, i la necessitat de fer front de manera decidida a les desigualtats en salut i els seus determinants amb intervencions transversals.

El Pla compta amb uns principis ètics que el caracteritzen: el respecte per les persones, la justícia social i equitat, la cura de les persones i l’entorn, i l’eficiència i sostenibilitat.

El pla s’articula sobre quatre grans estratègies sorgides de les prioritats detectades en la salut poblacional i en el sistema de salut. Les estratègies es centren en la igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida, els entorns saludables, la integració de l’atenció a la salut i les palanques de canvi transversals. Aquestes s’estructuren en 15 eixos dins dels quals hi ha 47 objectius específics vinculats amb 70 accions traçadores. Aquest Pla de salut presenta també 11 indicadors de context que pretenen reflectir les característiques principals de la població catalana en relació a la pobresa, l’educació, el treball i l’entorn i 40 objectius de salut enfocats a la situació de la salut i la malaltia en la col·lectivitat.

L’avaluació del Pla es concep en tres nivells que es complementen: monitoratge dels indicadors de salut i dels objectius específics i accions traçadores del Pla; la identificació i seguiment de polítiques governamentals que impacten el Pla; i l’avaluació del cas, per aprofundir en la mesura de l’impacte de les accions sobre la salut en alguns projectes intersectorials.

L’elaboració del pla s’ha fet de forma participada entre professionals sanitaris, diferents agents socials i dels diferents Departaments de la Generalitat, les seves aportacions han aportat diversitat, han permès marcar les línies mestres i alinear i donar coherència a totes les intervencions.

Pla de salut de Catalunya 2021-2025 (PDF).  

Resum gràfic del Pla de salut 2021-2025 (PDF).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.