El Govern aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’addiccions

image001

L’objectiu de la futura llei serà reduir el consum de tabac, alcohol, drogues i altres addiccions en tota la població i especialment entre els joves de 14 a 18 anys.

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquesta setmana la memòria preliminar sobre l’Avantprojecte de la llei d’addicions. Es tracta de l’inici dels tràmits de la futura normativa legislativa, impulsada pel Departament de Salut, per solucionar les problemàtiques relacionades amb el tabac, l’alcohol i altres drogues i també amb altres addiccions com el joc patològic, els trastorns de la conducta alimentària i altres addiccions comportamentals.

La futura llei també farà front als problemes derivats de la introducció de noves presentacions i substàncies com les cigarretes electròniques i les noves substàncies psicoactives.

Reducció del consum de tabac, alcohol, drogues

Un dels principals objectius d’aquesta llei, doncs, serà reduir la prevalença del consum de tabac, alcohol, drogues i altres addiccions en tota la població i especialment entre els joves de 14 a 18 anys. Per exemple, pel que fa al tabac, després de set anys de continus descensos, les dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2018 mostren per primera vegada un augment en aquesta tendència, passant d’una prevalença de persones fumadores del 24% al 25,6%. Per sexes, l’increment és major en les dones (del 18,5% al 20,5%) que en els homes (del 29,7% al 30,9%).

El consum d’alcohol, cànnabis i cocaïna també mostra una tendència al creixement. Segons l’Enquesta sobre alcohol i altres drogues a l’Estat espanyol (EDADES), el percentatge de persones consumidores en els 30 dies previs a la realització de l’enquesta va passar del 60,2% el 2015 al 64,1% el 2017 en el cas de l’alcohol; del 8,6% a l’11,9% en el cànnabis i de l’1% a l’1,8% en la cocaïna.

Continguts destacats

La nova llei posarà en marxa nous mecanismes d’abordatge de la prevenció, assistència i vigilància de les addiccions comportamentals. També contemplarà la creació de l’Observatori Català de Drogues i Addiccions Comportamentals. També es desplegaran els mecanismes de coordinació entre les diverses administracions i sectors implicats i finalment, s’incrementaran les mesures de vigilància i control per garantir el compliment de la llei, que poden requerir un redimensionament del pressupost i el personal assignat.

Deja un comentario