EDADES: S’estabilitzen o disminueixen els consums de totes les drogues, excepte cànnabis que puja lleugerament

Ja s’han publicat les dades de la XI edició de l’Enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya (EDADES) 2015-16.

 

edades 1

 

 

Principals resultats :

La població que consumeix cànnabis puja lleugerament: el 7,3% n’ha consumit en l’últim mes respecte al 6,6% de l’enquesta anterior, efectuada fa 2 anys. Disminueix del 82,4 al 79,8% la població que atribueix risc a consumir cànnabis una o més vegades a la setmana.
• Dolors Montserrat ha posat l’accent en impulsar mesures amb el objectiu comú de «consum zero» entre els menors.
El 9,3% dels enquestats beu alcohol diàriament, la xifra més baixa des que va començar a realitzar-se l’enquesta el 1995.
S’estabilitza el consum de tabac: el 30,8% fuma diàriament. El 61% dels fumadors prova el seu primer cigar abans dels 25 anys.
Baixa el consum de drogues legals i il·legals entre els menors d’edat, encara que els consumidors de cànnabis entre 15 i 17 anys dupliquen als majors de 35 anys (12,6% enfront de 5,5%).
Es frena la tendència ascendent del consum d’hipnosedants (amb o sense recepta) que es venia observant en els últims 10 anys. És l’única droga que el consum és major en dones que en homes.
El consum de cocaïna confirma la tendència descendent iniciada el 2005: el 0,9% de la població enquestada l’ha provat en el últim mes.
Els consums, en l’últim mes, d’èxtasi, amfetamines, al·lucinògens i heroïna es mantenen estabilitzats en nivells molt baixos (0,2% de la població o inferiors).

• Encara que segueixen sent majoria els que consideren que no ajuda a resoldre el problema, augmenten del 33,1% al 37,4% dels enquestats que pensen que és important la legalització del cànnabis. aquest percentatge es concentra entre els consumidors de cànnabis, especialment entre els que tenen un consum problemàtic.

 

edades cannabis

 

El consum de totes les drogues, excepte el cànnabis, s’ha estabilitzat o disminuït en els últims dos anys entre la població espanyola d’entre 15 i 64 anys, segons es desprèn de l’Enquesta sobre Alcohol i altres drogues a Espanya (EDADES) 2015-2016, elaborada per la Delegació del Govern del Pla Nacional sobre Drogues i que avui ha publicat el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Com a novetats, en aquesta edició de l’enquesta s’ha inclòs un petit mòdul relatiu a l’ús de cigarrets electrònics amb o sense nicotina. S’han introduït, així mateix, noves preguntes sobre el consum de les diferents formes de presentació del cànnabis (haixix o marihuana), barrejat o no amb tabac. S’ha incorporat també un mòdul específic sobre l’ús de hipnosedants, que explora la prevalença i les característiques del consum d’aquest conjunt de substàncies (via d’obtenció, pauta de tractament, motius i simptomatologia que van originar la prescripció, etc.).

Finalment, per primera vegada, s’ha avaluat el consum problemàtic d’hipnosedants mitjançant la introducció d’una escala que utilitza criteris de la classificació DSM-V.

Les dades confirmen que les drogues consumides per un major percentatge de persones són les legals.

En primer lloc, l’alcohol (El 77,6% dels enquestats l’ha consumit en els últims dotze mesos, el 78,3% ho feia fa dos anys) i en segon lloc el tabac (40,2% respecte del 40,7% de fa 2 anys). Els hipnosedants, amb i sense recepta, són la tercera substància (12% actual per 12,2% fa 2 anys) i en quart lloc se situa el cànnabis (9,5% per 9,2% de l’anterior enquesta). És la tercera edició de EDADES en què s’observa que els espanyols de 15 a 64 anys consumeixen més hipnosedants que cànnabis.

La resta de drogues estudiades tenen unes prevalences (proporció de població que les consumeixen) molt més petites. La cocaïna es queda en un 2%; l’èxtasi en un 0,6%; en un 0,6% també els al·lucinògens; les amfetamines en un 0,5% i l’heroïna en un 0,1%, el mateix percentatge que els inhalables. Pel que fa a les noves substàncies psicoactives el 3,5% dels espanyols entre 15 i 64 anys diu haver-les provat alguna vegada a la vida.

Les edats d’inici al consum no presenten canvis ressenyables. les substàncies legals són les que es proven a una edat mitjana més primerenca: tabac 16,4 anys i alcohol 16,6. El cànnabis comença a consumir als 18,3 anys. Els hipnosedants són els que comencen a consumir, de mitjana, a una edat més tardana: 35,6 anys. Els hipnosedants són també la única estudiada el consum està més estès entre les dones (15,8% enfront de 8,3% d’homes). Resulta significatiu que en el cas del cànnabis el percentatge d’homes que el consumeix duplica àmpliament al de dones (13,3% enfront de 5,6%) i en el cas de la cocaïna aquesta diferència de gènere fins i tot arriba a triplicar (3,1% homes i 0,9% dones).

El patró de policonsum continua estant molt estès. Es concentra en homes de 25 a 34 anys i inclou molt freqüentment (en el 90% dels casos) el consum d’alcohol i cànnabis.

MENORS D’EDAT

Descendeix el consum de drogues entre el grup de població de 15 a 17 anys.

El 58% dels menors enquestats ha consumit alcohol durant l’últim any (66,2% en l’anterior edició de l’enquesta) i el 20,6% tabac (28,3% fa 2 anys).

Els consumidors de cànnabis se situen en el 12,6% (14,5% fa 2 anys), però el percentatge de consumidors d’aquesta substància entre els 15 i els 17 anys duplica al dels majors de 35 anys (5,5%).

Els hipnosedants, amb o sense recepta, arriben al 2,1% de prevalença entre aquest grup d’edat, mentre que estimulants com l’èxtasi i la cocaïna se situen en el 0,8% i 0,6% respectivament.

DADES MÉS SIGNIFICATIVES DE CONSUM DE CADA SUBSTÀNCIA

Alcohol.

La xifra de consumidors diaris d’alcohol (9,3%) és la més baixa de tota la sèrie d’enquestes sobre drogues a població general espanyola, l’inici data de 1995. La xifra més elevada de consum diari d’alcohol (el 15,7%) es va assolir el 2001.

Els indicadors de consum d’aquesta substància alguna vegada a la vida, durant l’últim any i durant l’últim mes romanen estabilitzats des de 2005, tot i que les prevalences segueixen sent altes: el 62,1% de la població ha begut alcohol durant els últims 30 dies. El 46,4% dels enquestats afirma prendre cervesa, el 29,1% vi, el 24,3% combinats i el 16,3% altres begudes alcohòliques.

El percentatge de població que assegura haver-se emborratxat durant els 12 mesos anteriors continua una tendència descendent iniciada el 2009, quan es va assolir un 23,2% de la població. La dada de l’actual enquesta es queda en el 16,8%. Per contra, el consum d’afartament o binge drinking (Cinc o més gots, canyes o copes de begudes alcohòliques en una mateixa ocasió) segueix augmentant i ja diu practicar el 17,9% dels enquestats, amb major prevalença en el grup d’edat de 15 a 24 anys, en què el 30,6% d’homes i el 22,8% de dones afirmen que s’han donat un tip d’alcohol en l’últim mes.

Tabac.

Consum estabilitzat. Els indicadors d’haver-ho fumat alguna vegada a la vida (72,5%), en l’últim any (40,2%), en l’últim mes (38,5) i a diari (30,8%) varien en tots els casos menys d’un 1% respecte a la anterior edició de l’enquesta.

El 6,8% de la població 2.110.072 persones de 15 a 64 anys- afirma haver provat els cigarrets electrònics en l’últim any. D’entre ells, el 74% ha consumit tabac diàriament en l’últim mes i el 81% va usar cigarrets electrònics amb nicotina.

Hipnosedants.

Es frena la tendència ascendent dels últims 10 anys, tot i que és la tercera edició de l’enquesta en què els hipnosedants (amb i sense recepta) tenen una prevalença més gran que la del cànnabis. les dades reflecteixen que el 18,7% dels enquestats els ha provat alguna vegada en la seva vida, el 12% l’últim any, el 8,1% en l’últim mes i el 6% diàriament. com novetat en aquesta edició de EDADES s’ha mesurat, segons l’escala de l’DSM V, el consum problemàtic d’hipnosedants, que arriba al 2,5% de la població.

Aquest conjunt de substàncies es comença a consumir, de mitjana, a una edat més tardana (35,6 anys) i és l’única droga estudiada el consum està més estès entre les dones (15,8%) que entre els homes (8,3%). el tram d’edat que presenta major inici de consum és el de les dones de 45 a 54 anys.

Cànnabis.

Puja lleugerament, fins al 7,3%, la població que ha consumit cànnabis en l’últim mes respecte al 6,6% de fa 2 anys. Aquesta dada suposa que més de dos milions dos-cents mil espanyols han fumat cànnabis al últim mes (en 9 de cada 10 casos barrejat amb tabac). El perfil d’aquest consumidor és el d’un home (74%), d’entre 15 i 34 anys (60%) i que consumeix una mitjana de 2,5 porros al dia.

A més, el 2,1% dels enquestats afirma consumir cànnabis diàriament.

Entre els consumidors problemàtics, és a dir, aquells que puntuen 4 o més en l’escala CAT, se situa el 1,8% de la població, fet que suposa un descens des de l’anterior dada del 2,2%. Aquest percentatge indica que són consumidors problemàtics de cànnabis el 19% de la població espanyola que ha consumit cànnabis en els últims 12 mesos.

La prevalença entre homes triplica la de dones i el grup d’edat més afectat és el de 15 a 24 anys.

Els consumidors problemàtics de cànnabis presenten més freqüentment que la població general relacions sexuals de risc, accidents de trànsit, problemes familiars, econòmics, psicològics, laborals, amb la policia i amb amics, entre d’altres. La prevalença de borratxeres i binge drinking entre els consumidors problemàtics de cànnabis és molt superior a la de la població general i també el policonsum de 3 o més drogues.

Cocaïna

Es confirma la tendència descendent iniciada el 2005. Les xifres de prevalença baixen una mica respecte a l’anterior enquesta. Ha consumit cocaïna (en pols i / o base) el 9,1% de la població alguna vegada a la vida, l’ 2% en l’últim any i el 0,9% en l’últim mes. 3 de cada 4 consumidors de aquesta droga en els últims 12 mesos són homes i l’edat més freqüent (62%) entre 25 i 44 anys.

Heroïna.

La tendència segueix estabilitzada en nivells molt baixos. El 0,6% ha provat l’heroïna alguna vegada a la vida i el 0,1% en l’últim any i en el últim mes. El perfil majoritari és el d’un home major de 35 anys.

Èxtasi, amfetamines, al·lucinògens i inhalables volàtils.

Es consolida la tendència descendent iniciada el 2001 per a tots els consums en els dos sexes. Són les xifres més baixes des del començament de les enquestes per èxtasi (0,6%), amfetamines (0,5%) i inhalables (0,1%) en l’indicador d’consum en els últims 12 mesos. El consum d’al·lucinògens augmenta respecte a l’enquesta anterior, però es manté en percentatges molt baixos (0,6%).

Noves substàncies psicoactives (NSP).

El 3,5% de la població de 15 a 64 anys ha provat alguna vegada a la vida alguna NSP; puja el percentatge des del 3% de l’anterior enquesta. Són consums experimentals practicats majoritàriament per homes de 25 a 34 anys.

PERCEPCIÓ DEL RISC I DE LA DISPONIBILITAT I VISIBILITAT DE LES SUBSTÀNCIES

Disminueix del 82,4 al 79,8% la població que atribueix risc a consumir cànnabis una o més vegades a la setmana, encara que en general augmenta la percepció del risc per als consums esporàdics (un cop o menys al mes) de la resta de substàncies estudiades.

En el cas de l’alcohol, menys de la meitat de la població (45,8%) atribueix bastant o molts problemes al consum de 5 o 6 canyes o copes al cap de setmana. Persisteix una elevada percepció del risc (91,6%) per al consum d’un paquet diari de tabac.

Pel que fa a la disponibilitat de les substàncies, es confirma la tendència descendent iniciada el 2009 per a totes elles

(no s’inclouen tabac i alcohol, en ser legals). La droga il·legal més accessible és el cànnabis: el 64,3% de de la població creu que la podria obtenir en 24 hores fàcil o molt fàcilment.

La visibilitat social de les drogues continua la tendència descendent en totes les situacions plantejades en l’enquesta, entre d’altres, xeringues a terra, persones injectant-o esnifant, venedors que ofereixen drogues, persones fumant porros o xinesos, o borratxes. Tot i el descens, la major visibilitat correspon a persones fumant porros: un 45,1% de la població afirma que es troba amb aquesta circumstància de forma freqüent o molt freqüent.

UTILITAT DE LES ACCIONS CONTRA LES DROGUES

L’educació a les escoles (90,8%), el tractament voluntari als consumidors (83,8%) i les campanyes publicitàries (80,7%) continuen sent les accions preferides pels enquestats.

La legalització de les drogues és la mesura que menys es valora com a important, tot i que el 37,4% sí considera important la legalització del cànnabis, fet que suposa una pujada respecte al 33,1% de l’anterior enquesta EDADES. Aquest percentatge es concentra entre els consumidors de cànnabis, especialment entre els quals tenen un consum problemàtic.

Més info i més gràfiques, aquí.

One thought on “EDADES: S’estabilitzen o disminueixen els consums de totes les drogues, excepte cànnabis que puja lleugerament”

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.