Pages Navigation Menu

Informació sobre drogues i prevenció

Dia Internacional de les Dones, 8 de març

Des de la Subdirecció ens remarquen que… Perspectiva de gènere, també davant del consum d’alcohol i altres drogues.

8 de març

Les circumstàncies del consum entre les dones, les motivacions, creences i actituds varien en molts aspectes respecte dels homes.

Tot i la diversitat existent, en els últims anys s’ha observat que les dones tendeixen a consumir més substàncies legals com el tabac, l’alcohol i els hipnosedants,  o que poden ser culpabilitzades o estigmatitzades amb molta més facilitat pels possibles problemes i conseqüències relacionats amb aquests consums.

Per això és tan necessari incorporar una perspectiva de gènere que tingui en compte la forma en que les dones i els homes perceben, reaccionen i es posicionen davant el consum de drogues. Aquesta mirada ajudarà a oferir programes i actuacions preventives més efectives, promourà que s’apoderi a les dones des de la seva vessant més educativa, de prevenció i de reducció de danys, i vetllarà per a que es corregeixin les desigualtats en aquest àmbit.

La Subdirecció General de Drogodependències de l’ASPCAT se suma a la commemoració del Dia Internacional de les Dones, per treballar a favor de l’equitat de gènere i per #corregirladesigualtat.

La Jornada “Gènere, consums de drogues i adolescència. Com afecten els mandats de gènere en els patrons de consum” se celebrarà a Barcelona el divendres, 5 de maig per conèixer millor els discursos i adequar els programes o accions educatives adreçades a joves. Veure més informació sobre la Jornada.

Altres activitats relacionades:

Més informació:

 

Més info a Canal Drogues

Deja un comentario