Desplegament a territori del Protocol sobre drogues als centres de secundària

ProtocolTerresEbre

Es va presentar a Tortosa, la primera sessió de les deu que tindrà lloc a Catalunya per al desplegament del Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues.

 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Departament d’Educació han presentat aquest dijous a Tortosa el Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres de secundària. Les sessions que es realitzaran en els serveis territorials d’educació van adreçades a les direccions dels centres educatius de secundària i els professionals de la salut pública. Ahir, van assistir al voltant de 40 persones. Destacar que la sessió va tenir molt bona acollida i es va valorar com una eina positiva per a ser implementada als centres educatius de l’Ebre, potenciant així la feina que ja es fa a territori de prevenció.

El Protocol, presentat prèviament en el marc d’una Jornada  inaugurada per les Conselleries de Salut i  d’Educació, és una eina que pretén establir un marc comú d’actuació per a tots els centres per tal de poder donar una resposta eficaç i planificada, i determinar les actuacions preventives, de detecció i els circuits d’intervenció en casos de consum, tinença o venda de drogues als centres.

Aquestes presentacions tenen per objectiu donar a conèixer aquesta eina, així com pautes per implementar-lo al territori, crear una xarxa de referents i potenciar el treball en xarxa que faciliti el seu desenvolupament.

S’adreça als centres educatius d’ESO, batxillerat, programes de formació i inserció (PFI), cicles formatius de grau mitjà i recursos especials com les unitats d’escolarització compartida (UEC).

Es pretén fomentar la implementació de mesures preventives i s’inclouen pautes d’actuació pel professorat i programes, materials i webs per a treballar a l’aula i per a famílies. A més de ser una eina que permeti detectar i abordar educativament aquells comportaments i situacions de risc relacionades amb el consum de drogues que es poden donar en un centre educatiu.

El protocol continua la línia de treball en l’àmbit educatiu que ha pretès facilitar la feina dels equips docents amb l’alumnat i les seves famílies. És fruit d’un treball bilateral entre la Sub-direcció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Departament d’Educació, i també han col·laborat els Departaments d’Interior i de Treball, Afers Socials i Famíliesl’Associació Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya, la Federació Catalana de Municipis i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

 

Més informació:

Presentació del Protocol

Deja un comentario