Els joves rurals consumeixen més alcohol, tabac i cànnabis que els urbanites

Aquesta és una de les conclusions d’aquest estudi on es destaca també que el consum de cocaïna és superior a la ciutat vers l’àmbit rural. Els joves que viuen en àmbits rurals consumeixen més alcohol, tabac i cànnabis que els joves urbans, segons un estudi elaborat…