Guia pràctica per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció i l’abordatge de les addiccions

La Diputació de Barcelona ens presenta aquesta guia amb l’objectiu de donar criteris i estratègies transversals per incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere en tots els processos de treball: disseny, planificació, execució i avaluació de les accions preventives i serveisd’atenció de…

Guia d’actuació davant les violències sexuals per a locals i altres espais d’oci nocturn en el context del consum d’alcohol i altres drogues

Des de la Subdirecció de Drogues i l’Observatori Noctàmbules de FSC publiquen aquesta guia amb la finalitat de donar resposta a la necessitat de disposar d’eines pràctiques per prevenir i actuar davant les violències sexuals que puguin tenir lloc als espais…