Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències

En el marc del 3r Pla de Qualitat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), s’ha publicat aquest manual amb recomanacions de millora dels recursos terapèuticoresidencials per a persones amb problemes de drogodependències, amb l’objectiu de crear un marc de referència que integri els criteris principals d’atenció i suport a les persones ateses en comunitats terapèutiques o pisos tutelats, per assegurar una pràctica professional personalitzada i que vetlli per la qualitat.

La guia està dividida en 18 capítols –que també podrien denominar-se fitxes– que es refereixen a les bones pràctiques en totes les fases del procés, des de l’accesibilitat als centres, l’acollida, la valoració o l’elaboració del pla de tractament individualitzat, als protocols d’atenció, el tractament farmacològic, el suport familiar o la gestió de l’organització, infraestructures i recursos humans dels propis centres.

Malgrat a la gran quantitat d’informació que ofereix, el document manté una perspectiva eminentment pràctica, gràcies als nombrosos esquemes i quadres que conté, i sobretot, als annexos finals. Lo millor, l’organització mitjançant icones que senyalen els indicadors de qualitat, les bones pràctiques i els punts clau del document.

Deja un comentario