Augmenta la puresa de les drogues més consumides

drogas analisis prevencion EC

Energy Control presenta l’informe dels resultats del seu servei d’anàlisi on destaca l’augment de la puresa de les substàncies.

 

drogas analisis prevencion EC

 

  • En els darrers cinc anys, s’ha reduït el nombre de mostres d’MDMA/èxtasi, speed i cocaïna que contenen adulterants, que acompanyen o reemplacen la substància original.
  • La cocaïna segueix sent la substància més adulterada i que té més tòxics adulterants. Tres de cada quatre mostres de cocaïna, analitzades al 2014 contenen.
  • La cafeïna és l’adulterant més comú. És present a la meitat de mostres de speed.
  • S’enforteixen nous fàrmacs com adulterants de les drogues il·legals més comuns.
  • L’adulteració de drogues recreatives afegeix riscos al seu consum. Analitzar una mostra en un servei d’anàlisi és l’única manera d’assegurar la seva composició.

El nivell de puresa de l’èxtasi/MDMA, cocaïna i speed, les tres drogues de síntesi més consumides en espais de nit, és la més alta en els últims cinc anys. Com ho demostra l’estudi presentat avui per Energy Control, en relació a les mostres processades en l’anàlisi del seu servei de substàncies a Catalunya a 2014.

Segons les dades de EC, el 84% de les mostres de èxtasi/MDMA en “cristall” són pures, Mentre que en pastilles, aquest percentatge cau al 67%. En el cas de la cocaïna, al 18% i en el del speed, al 33%.

A la roda de premsa celebrada aquest matí a la seu de ABD, a Barcelona, Núria Calzada, Coordinadora Estatal d’EC, va dir que hi ha dos factors que poden influir en l’augment en la puresa: “D’una banda, el control del govern sobre els productes químics necessaris per a l’elaboració de certs medicaments, els anomenats precursors, Pot conduir a una manca de disponibilitat d’aquests. Davant aquesta situació, els productors innoven en els processos de la síntesi de precursors alternatius que no són controlats. D’altra banda, la puresa pot ser degut a la competència en el mercat, per la presència de nous fàrmacs en alguns països o la web profunda, un mercat online on hi ha accés a tot tipus de drogues d’alta qualitat i a preus competitius”. Aquestes dades s’ajusten a l’informe europeu de drogues 2015, de l’Observatori Europeu de  les drogues i les Toxicomanies (EMCDDA).

“Aquest informe permet recollir informació sobre el mercat il·legal de drogues i alertar en una etapa primerenca de la presència d’adulterants, que suposen un risc per la salut pública, en coordinació amb les xarxes de salut catalans, Estatal i europeu“, explica Joan Colom, Subdirector general de Drogodependències (ASPCAT) de la Generalitat de Catalunya.

Cocaïna, la droga més adulterada

L’adulteració del nivell de cocaïna també ha disminuït, però segueix sent la substància més adulterada: gairebé 3 de cada 4 mostres analitzades són adulterades. També és aquella que té els adulterants més tòxics. El més comú és el levamisol, present en la meitat de les mostres. En concentracions superiors a les 10%, pot provocar efectes adversos immediata nàusees i vòmits.

L’adulterant més freqüent en totes les mostres ha estat la cafeïna i s’ha detectat, sobretot, en l’speed.

Més de la meitat de les mostres d’speed en contenien. L’estudi també assenyala que el 7% de cristal i el 24% de les pastilles no contenen èxtasi i que el 7% de les mostres adquirides com a cocaïna no contenien cocaïna. En el cas del speed, el 1%.

L’estudi d’EC-ABD és l’únic del seu tipus a Catalunya i Espanya. Des de 2008, s’ha duplicat el nombre de mostres analitzades (de 519 a 2008, a 1.188 a 2014). Josep Rovira, Director de l’àrea de drogues ABD, creu que “aquest creixement és el resultat de l’acceptació que està tenint l’anàlisi pels usuaris de drogues en entorns recreatius”. Respon a les seves necessitats d’autoprotecció”.

El 2014, s’ha analitzat 1.188 mostres, facilitades per 792 persones, en espais d’oci, a la seu de l’EC-ABD o, en menor mesura (només el 11%), per correu. Mostres són analitzades a l’IMIM (Institut de Recerca Hospital del Mar), situat en el parc de recerca biomèdica de Barcelona (PRBB), gràcies a la col·laboració amb el projecte des de 2000.

Noves drogues, adulterants de les tradicionals

En els darrers anys han aparegut substàncies noves en el mercat, encara que el seu ús és minoritari. Són substàncies amb efectes similars a les drogues més consumides, però molts d’elles no estan prohibides i es venen com a substitut legal. És un fenomen que preocupa als experts “Hi ha poca, o fins i tot cap, investigació científica sobre la seva composició i els seus efectes, en animals o en humans, i no sabem quins són els riscos de salut pel consumidor “, apunta Mireia Ventura, responsable del servei d’anàlisi.

Algunes d’aquestes noves substàncies s’estant detectant com a adulterants de les substàncies il·legals més habituals.

Al llarg del 2014, s’han analitzat 52 mostres d’aquestes noves drogues, entre elles s’han identificat 34 substàncies. El 21% ha estat venut com a Legal Highs, productes venuts com a substituts legals i que no especifiquen quina és la seva composició o ho fan amb informació falsa o incompleta. El 2014 s’ha analitzat 10 d’aquest tipus, set menys que l’any anterior. Principalment, es tracta de cannabinoides sintètics o estimulants (catinonas i amfetamines).

Informe estatal: algunes pastilles contenen dosis molt altes d’èxtasi 

A més de Catalunya, Energy Control recull mostres en espais d’oci nocturn a tot l’estat com a la seva seu a Madrid, Illes Balears i Andalusia, amb el suport del Pla Nacional sobre drogues (PNSD), la Conselleria de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. S’han recollit 2.938 mostres de drogues de síntesi, gairebé tres vegades més que 2008 (1.081).

El 2014, destaca per la gran quantitat d’MDMA/èxtasi detectats en algunes pastilles. Alguns, amb més de 150gr. Des de EC es demana precaució extrema i informar a les persones usuàries.

En relació a les drogues sintètiques més consumides i als adulterants, l’informe estatal està en la línia de Catalunya: MDMA, cocaïna i speed són les substàncies més analitzades; la cocaïna és la més adulterada i, la cafeïna, el més comú dels adulterants.


L’anàlisi de substàncies: una eina de prevenció de riscos

Per a les persones usuàries de drogues, és imprescindible conèixer els efectes i els riscos associats amb el consum d’una substància.

“Als riscos del consum d’una droga cal afegir-hi els de l’adulteració, que, si no s’analitza, és desconeix”

Amb aquest estudi sobre el mercat i l’ús de drogues, EC també extreu informació sobre les pautes de consum actuals que són útils per a la implantació d’accions que responen a la realitat dels consumidors de drogues.

A més de l’anàlisi, EC desenvolupa estratègies per a la prevenció dels riscos associats amb l’ús de drogues, mitjançant la informació, assessorament i formació a joves i adults.

Informe del servei d’anàlisi de substàncies de Catalunya energia Control-ABD

Estat informe d’anàlisi de les substàncies per energia Control-ABD

Font : abd-ong.org

Deja un comentario