Augmenta la incidència entre els joves de les "drogues emergents" com Ketamina, bolets o l’Spice.

Algunes de les denominades drogues emergents s’escapen del control legal, ja que no estan incloses en les llistes de substàncies psicotròpiques. Aquest pot ser un dels motius de l’augment del consum entre els joves.
Segons un informe elaborat per la Comissió Clínica sobre Drogues Emergents, el 3,5% dels estudiants espanyols entre 14 i 18 anys ha experimentat alguna vegada amb alguna d’aquestes drogues noves.
Els experts adverteixen de la capacitat d’aquestes substàncies per provocar addiccions. «Del colocón a la intoxicació greu hi ha un marge molt petit«, ha assegurat Magí Farré, catedràtic de Farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la Comissió Clínica.
L’informe, presentat a la delegada del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, Nuria Espí, posa de manifest la dificultat de definir el concepte de drogues emergents, que inclouen un grup ampli, canviant i molt divers de substàncies naturals, sintètiques o semisintéticas, conegudes o desconegudes.
Generalment, les drogues emergents no estan incloses en les llistes de substàncies psicotròpiques o estupefaents, ja que de vegades es tracta de productes que estan comercialitzats (sals de bany, bons per a plantes, ambientadors, encens, anestèsics, etc.) Però se’ls dóna un ús diferent per al qual han estat fabricats.
La Unió Europea ha identificat fins a 600 pàgines d’internet on es poden adquirir aquestes substàncies, però «segurament seran milers», ha assegurat Manuel Sanchís, especialista en medicina interna i membre també de la Comissió Clínica.
Les preferides pels joves

A més dels bolets màgics (fongs al · lucinògens), la ketamina (un anestèsic d’ús hospitalari que es consumeix per tenir experiències extracorpòries) i el «Spice» (barreja d’herbes deshidratades que té un efecte similar al cànnabis) són les substàncies emergents més consumides entre els joves espanyols.
Les dades sobre les amfetamines (0,6% d’usuaris) situa Espanya entre els països de menor consum, tot i que, segons l’ONU, constitueixen la segona droga il.legal més consumida al món, per darrere del cànnabis.
El consum de drogues emergents s’associa als entorns d’oci nocturn, amb música i ball, encara que en els últims anys s’ha observat un augment de consumidors en solitari que busquen experimentar noves sensacions.
L’administració oral és la forma de consum més habitual de les drogues emergents, encara que de vegades es poden esnifar, ja que moltes d’elles es venen en forma de pols, o també fumar. El seu preu pot oscil · lar des dels set fins als 20 euros el gram.
Espí ha assenyalat que aquestes dades no són «molt preocupants», de manera que «encara estem a temps». A més, encara que la taxa d’usuaris no és molt elevada, el risc sí que ho és, atès que la major part de les vegades els possibles consumidors desconeixen la composició exacta i els seus efectes, ha assenyalat Espí.
Riscos ?
L’informe posa en relleu que entre un 40% i un 50% dels joves reconeix no poder atribuir un risc determinat al consum de les substàncies. No obstant això, els seus efectes són tan variats com el seu origen i composició.
Una gran majoria poden considerar psicoestimulants i produeixen hiperactivitat del sistema nerviós central amb repercussió cardiovascular. Altres tenen efectes depressors sobre el sistema nerviós central i un tercer grup provoca efectes al · lucinògens.
L’informe assenyala que, sota els efectes d’aquestes substàncies es poden desenvolupar conductes agressives i de risc, com conduir de forma temerària o mantenir relacions sexuals no protegides.
Algunes substàncies, com la ketamina o el GHB (una pols de color blanc que es presenta dissolt en aigua dins de flascons petits de vidre) són considerades, en alguns països, com a facilitadores de la comissió de delictes sexuals.
 
Font : elmundo.es

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.