Assessorament d’alcohol i altres drogues a l’Atenció Primària

El Servei d’Assessorament Familiar sobre Alcohol i altres Drogues (SAFAD) és un servei que es pot trobar en els Centres d’Atenció Primària de les comarques de l’Alt Penedes i el Garraf.

Les dificultats d’accessibilitat a serveis d’assessorament i l’estigmatització del centres de tractament per consums de drogues van suposar la creació del SAFAD decidint com a espai proper i accessible els Centres d’Atenció Primària. L’èxit de l’experiència del CAP de Sant Sadurní ha suposat ampliar el servei cap a poblacions més grans com Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès arribant a una població superior als 250.000 habitants.

Altres raons que justifiquen la creació d’aquest servei poden ser el nou perfil de consumidors de drogues no problemàtics però que necessiten informació, la creixent demanda de pautes educatives per part de pares d’adolescents davant el consum de cannabis, les dificultats de derivació que d’altres serveis tenen a l’hora de redirigir a l’usuari a un CAS, la inexistència d’espais de referència pels joves en assessorament, les mancances de temps per part dels centres de tractament per atendre a les famílies, o  fins i tot per «recuperar»  aquell usuari que davant una recaiguda es sent avergonyit de retornar al CAS i cerca un nou recurs. 
Objectius i població a qui va dirigit :

 

En aquest sentit,  els objectiu d’aquest servei d’assessorament, orientació i/o derivació passen per :

 • Millorar accessibilitat.
 • lReduir estigmatització.
 • lTreball psicoeducatiu.
 • Evitar “bola de neu”. 
 • Diagnosticar altres problemàtiques : salut mental, socials, etc.
 • lFacilitar i “treballar” derivació.
 • lArribar a perfils més “normalitzats”.
 • lAssessorament a professionals
   
Així doncs podem definir com a població diana :

 • lPares i altres familiars d’adolescents.
 • lConsumidors de risc però no amb dependència.
 • lConsumidors problemàtics que rebutgen derivació a centres especialitzats.
 • lConsumidors d’oci nocturn per RdR.
 • lMenors sancionats per consum via pública.
 • lProfessionals amb dubtes d’intervenció

 

 
El SAFAD és una iniciativa dels Plans de Drogues de Sant Sadurní d’Anoia, l’Indrogs de Vilafranca del Penedès, l’Efecte D de l’Alt Penedès, i de Vilanova i la Geltrú.
Per més info  :   prevencio@mancomunitat.cat
Per sol.licitar hora
 
  Sant Sadurní d’Anoia: 938913029
  Vilafranca del Penedès: 931184005
  Vilanova i la Geltrú : 938103003

Deja un comentario