ARICA – Programa de prevenció familiar pel consum d’alcohol en adolescents

arica prevencio drogues familia

El programa ARICA té com a finalitat posar en contacte famílies i professionals per contribuir a prevenir les conductes de risc derivades del consum d’alcohol entre la població adolescent.

arica prevencio drogues familia

ARICA és una estratègia col·laborativa de prevenció familiar de l’abús d’alcohol i altres conductes de risc en nois i noies adolescents. Aquesta estratègia es porta a terme a través de les famílies (mares i pares), que poden participar tant de manera individual com a través de grups de famílies, formals o informals, i/o d’associacions de mares i pares d’alumnes, per iniciar un procés d’intervenció i de canvi implicant també la comunitat educativa i l’entorn.

ARICA contempla intervencions presencials i on-line a través de xarxes socials d’Internet per fer front a les majors dificultats de conciliació familiar que, en part, expliquen la poca vinculació a les associacions de famílies d’alumnes i la baixa assistència a sessions preventives.

Web: https://aricacat.wordpress.com/

Facebook: @Arica.cat, https://www.facebook.com/Arica.cat/

Twitter: @arica_catalunya, https://twitter.com/arica_catalunya

ARICA és desenvolupa a Catalunya, Illes Balears i Castella La Mancha, conjuntament per part de les entitats IREFREA i PDS amb el suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Més informació:

Concha García Fuentes. PDS · Promoció i Desenvolupament Social .  cgarcia@pdsweb.org – Tel. 934 30 71 70 – 678 50 56 02

Deja un comentario