Anàlisi de les diferències en el perfil i patró de consum de drogues entre homes i dones que assisteixen a festes raves.

Entre els resultats destaca que, contràriament a la població general, el consum de drogues en aquest tipus d’esdeveniments entre ambdós sexes és similar.

 
 
 
Objectiu.

Estudis poblacionals mostren un consum diferencial de drogues entre homes i dones. Alguns treballs han apuntat cap a les raves com una cultura andrògina on les diferències de gènere es dilueixen. No obstant això, les evidències empíriques sobre el patró diferencial segons gènere en aquest context són escasses. Aquest estudi té com a objectiu analitzar les diferències en el patró de consum de drogues i el perfil sociodemogràfic d’homes i dones que assisteixen a festes rave.

Material
i mètode.

Es va entrevistar a 252 assistents a festes rave a Andalusia (Espanya). Es va administrar un qüestionari en què es recollia informació sobre el patró de consum de 15 drogues diferents i el perfil sociodemogràfic.

Resultats.


Els resultats mostren un elevat consum i policonsum de drogues entre els participants, no trobant diferències significatives en el patró de consum i el perfil sociodemogràfic segons el gènere. Com a mitjana, els homes han consumit alguna vegada 9,9 drogues enfront a 9,5 les dones. En l’últim mes, 7,3 enfront de 6,9, i en l’última rave, 5 enfront de 4,9.

Conclusions i estudi complet

Al contrari del que succeeix en la població general, on la prevalença de consum de drogues dels homes és superior a la de les dones, aquest treball no ha trobat diferències significatives en el patró de consum entre ambdós gèneres. Aquest fet ha de ser considerat per al disseny d’estratègies preventives de reducció de riscos i danys en aquest col · lectiu.
 
Font: Trastornos Adictivos.2011; 13 :167-74 – vol.13 núm 04
 
Autor: Fernández-Calderón, F.; Lozano-Rojas, O.M.; Bilbao-Acedos, I.; Rojas-Tejada, A.J.; Vidal-Giné, C.; Vergara-Moragues, E.; González-Saiz, F.
 
Podeu accedir a l’estudi clicant aquí mateix.
 

Deja un comentario