Alcohol a l’atenció primària : Programa Beveu Menys

Es publica el Butlletí nº 46 del Programa Beveu Menys,  programa d’intervenció breu per problemes d’alcohol des de l’Atenció Primària.

Beveu Menys – Cas clínic infermeria from Mutation Production on Vimeo.

Des del programa ens adjunten el material visual d’un cas clínic d’infermeria com a exemple d’intervenció per part del CAP Maragall. 
Justificació: Malgrat la percepció popular, la majoria de danys i despeses sociosanitàries relacionades amb l’alcohol els ocasiona el consum de risc i no la dependència de l’alcohol. És essencial doncs un enfocament preventiu orientat cap a la detecció precoç dels bevedors de risc i la consegüent intervenció per reduir-ne el consum. En aquest sentit, s’ha demostrat que les intervencions breus són molt eficaces: la simple indicació o 5 minuts de consell personalitzat poden contribuir a reduir fins a un 25% tant les quantitats d’alcohol ingerides com la prevalença dels bevedors de risc.

Objectiu general: Sensibilitzar a la població general sobre els danys ocasionats pel consum de risc d’alcohol amb l’objectiu de reduir-ne el consum i els problemes associats.

Objectiu operatiu: Dotar a l’atenció primària de salut de les eines per a la identificació precoç i la intervenció breu en els problemes d’alcohol

Població destinatària: població atesa en l’atenció primària de salut


Antecedents i accions

Antecedents:

El programa Beveu Menys va néixer l’any 1995 en el marc d’un projecte col·laboratiu internacional de la OMS amb l’objectiu de difondre a tota Catalunya les estratègies de detecció i intervenció breu en matèria d’alcohol en l’àmbit de l’atenció primària. Aquest objectiu convergeix amb els objectius promoguts pel Pla d’Acció d’Alcohol de la OMS, per la estratègia de la Unió Europea para ajudar als Estats Membres a reduir els danys relacionats amb l’alcohol, pel Pla de Salut de Catalunya, pel Pla Director de Salut Mental i Addiccions i pel Llibre Blanc de la Prevenció.

La seva implementació és va iniciar l’any 2002 i des de l’1 de gener de 2009 s’està implementant en el marc d’un acord de col·laboració entre el Departament de Salut la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC).
Les accions del programa Beveu Menys, segueixen les directrius del projecte PHEPA (Primary Health European Project on Alcohol) i de la xarxa INEBRIA (International Network on Brief Interventions for Alcohol Problems).

Accions per la implementació:

  • Identificació de referents en temes d’alcohol en l’atenció primària de Salut i creació de la Xarxa de Referents en alcohol (XaROH)
  • Formació de formadors i formació contínua dels referents. Consulteu informació i calendari dels cursos.
  • Formació d’actualització en els centres d’atenció primària
  • Difusió de fulletons i altres eines per sensibilització població general

Deja un comentario