Pages Navigation Menu

Informació sobre drogues i prevenció

Chem Safe nova web de sexe i drogues (Chemsex)

EC ha presentat el seu nou projecte-web Chem-safe, centrat en l’assessorament i la informació sobre la combinació entre sexe i drogues (chemsex).

chem-safe

El web és una iniciativa conjunta d’Energy Control en col·laboració de diferents entitats sensibilitzades per les particularitats d’aquest fenomen en el col·lectiu LGTB. El chemsex requereix d’estratègies de prevenció i intervenció específica.

Les escasses dades objectius disponibles indiquen que els col·lectius en major risc són els homes homosexuals i persones que viuen amb VIH.

Entre els continguts del web s’inclouen aspectes relatius al chemsex, però l’objectiu és oferir una visió més global sobre reducció de riscos en diferents patrons de consum que impliquen drogues i sexe. En aquest sentit, el web pretén proporcionar informació per a qualsevol persona que utilitza o pensa utilitzar drogues en contextos de tipus sexual més enllà del seu gènere, orientació, estat serològic o qualsevol altre factor.

La pàgina pretén ser també un recurs per proporcionar eines a professionals sanitaris.

S’ha inclòs una secció específica que recopila els estudis i articles científics més rellevants sobre un fenomen nou i difícil d’abordar.

El web compta amb una secció destinada a proporcionar assessorament i informació personalitzada a través de la interacció on-line, atesa per professionals sanitaris d’Energy Control. La posada en marxa i desenvolupament d’aquest projecte ha estat possible gràcies al suport de ViiV Healthcare.

Més info a : http://www.chem-safe.org/

Deja un comentario