10 recomanacions pel tractament informatiu de les drogues als mitjans audiovisuals

tv drogas prevencion

El Consell Audiovisual de Catalunya fa les següents 10 recomanacions generals per tractar temes relacionats amb les drogues als mitjans:

 

1. Diversificar les fonts d’informació periodística
2. Ponderar el sensacionalisme en el tractament del consum de drogues
3. Eliminar prejudicis, estereotips, estigmes, tòpics i idees preconcebudes
4. Difondre alternatives d’oci no consumidor
5. Exigir formació especialitzada als professionals de la comunicació
6. Concretar el discurs mediàtic
7. Equilibrar el tractament informatiu de drogues legals i il·legals
8. Fomentar missatges de prevenció i d’advertiment de riscos
9. Emfasitzar sobre el risc penal de traficar amb drogues
10. Adaptar el tractament mediàtic al propòsit i al públic objectiu

 

Podeu descarregar el document complet aquí.
També hi trobareu recomanacions específiques per a programes informatius i altres formats.

Aquestes recomanacions es van recordar el passat 29 de juny en el marc de la IX Jornada Cocaonline: ‘Drogues: Nous hàbits, noves plataformes, noves maneres de comunicar’

A continuació s’amplia la informació sobre cada recomanació:

 

1. Diversificar les fonts d’informació periodística

Per aconseguir una informació més plural i contrastada, cal que els professionals del mitjans recorrin a fonts d’informació diverses i a l’assessorament d’equips pluridisciplinaris. En aquest sentit, pot ser útil elaborar una agenda informativa sobre drogodependències, que permeti establir vincles de col·laboració amb
els professionals dels diversos àmbits (sanitari, assistencial, educatiu i d’altres).

 

2. Ponderar el sensacionalisme en el tractament del consum de drogues

És recomanable fer un tractament ponderat pel que fa al sensacionalisme i la morbositat, sense amagar, però, el dramatisme, sobretot en els casos aïllats de consum de drogues. Cal evitar, tanmateix, els excessos que fomentin els estereotips que poden causar situacions d’alarma social. Les imatges haurien de ser, doncs, respectuoses i objectives, i haurien de complementar la informació de la notícia.

 

3. Eliminar prejudicis, estereotips, estigmes, tòpics, idees preconcebudes, etc.

En el tractament mediàtic del consum de drogues cal utilitzar un llenguatge neutre: el fet de consumir drogues no hauria de convertir-se en un element categoritzador o definitori. En aquest sentit, és recomanable emfasitzar en la substància i no en la persona que la consumeix, per bé que la persona consumidora és la responsable dels actes
comesos sota els efectes de la substància o substàncies consumides i convé tractar-la com a tal.

Cal evitar associar el consum de drogues a determinats contextos socials, perquè pot fer pensar que existeix una relació directa entre tots dos aspectes. Així, no s’ha d’identificar la persona consumidora de drogues il·legals amb la delinqüència.

 

4. Difondre alternatives d’oci no consumidor

S’aconsella difondre alternatives d’oci no consumidor i evitar reforçar els aspectes estereotipats positivament del consum de drogues legals.

 

5. Exigir formació especialitzada als professionals de la comunicació.

Cal que periodistes i professionals de la comunicació rebin una formació específica, que aprofundeixi també en la perspectiva de la persona consumidora, per a un bon tractament posterior dels aspectes

 

6. Concretar el discurs mediàtic

S’entén per droga”una substància tòxica potencialment addictiva o susceptible de generar addicció i malaltia”. En aquest sentit, es recomana evitar l’ús del terme genèric droga i substituir-lo pel nom de la substància en concret a la qual es fa referència.

 

7. Equilibrar el tractament informatiu de drogues legals i il·legals

S’ha de donar informació real sobre tot tipus de drogues, independentment de la situació legal, com l’alcohol i el tabac. Val a dir, però, que el tractament mediàtic pot ser diferent: mentre que es recomana ponderar el sensacionalisme en el tractament del consum de drogues il·legals, s’hauria d’incrementar la informació sobre el risc real que comporta el consum de drogues legals.

 

8. Fomentar missatges de prevenció i d’advertiment de riscos

La presència mediàtica contínua de missatges de prevenció afavoreix la difusió de la consciència del risc que suposa el consum de drogues per a la salut personal. Per aquest motiu, cal aprofundir, en aquells programes el format dels quals ho permeti, sobre què significa i quins efectes té el consum de les diverses substàncies addictives.

 

9. Emfasitzar sobre el risc penal de traficar amb drogues

S’ha de fomentar i emfasitzar la consciència del risc penal que suposa el tràfic de drogues, un delicte contra la salut pública.

 

10. Adaptar el tractament mediàtic al propòsit i al públic objectiu

És important adequar la forma i el contingut dels discursos mediàtics a l’objectiu concret –informar, canviar els hàbits, advertir, etc.– de la programació, així com al seu públic objectiu –generalista, juvenil, etc. Cal, doncs, respectar el codi de llenguatge adequat per a cada cas.

Deja un comentario